Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 08 januari 2021

Resultaten energie-enquête

Hieronder kunt u de resultaten bekijken van de energie-enquête die we als werkgroep hebben gehouden onder de bewoners van Rolde in september 2020.

Het merendeel van de 157 respondenten woont in een eigen huis; vaak met 1 of 2 personen. 96 % gebruikt aardgas; 4% is al van het aardgas af en 6% rijdt in een elektrische of hybride auto.

Het gemiddelde gasverbruik van de respondenten is 1740 m3 en het electriciteitsverbruik 2500 kWh. Mooi om te zien is dat 60% van het electriciteitsverbruik wordt gedekt door zonnepanelen. Verder gebruiken mensen die van het aardgas af zijn vanzelfsprekend meer electriciteit. 

Maar liefst 70% van de respondenten heeft zijn huis al deels geïsoleerd: vloer, spouw, dak en/of  glas. Veel interesse is er voor informatie over verdere isolatie (40%). Maar ook is er interesse in informatie over een warmtepompsysteem zonneboiler, en zonnepanelen. Verder is er interesse voor energieadviezen (32%) en warmtescans (49 %). Kijken we naar de warmtepompsystemen, dan blijken zowel de hybride, de all electric als de aardwarmte in Rolde al toegepast te worden!

Een overgrote meerderheid van de respondenten (70%) is voor zonneparken op (grote) daken. Meer dan 40% is tegen zonneparken op de grond. Velen willen via de mail geïnformeerd worden én meerderen melden zich aan om mee te denken en te doen met de werkgroep Rolde Energieneutraal. Daar zijn we blij mee! We nemen binnenkort met alle geïnteresseerden contact op om samen te bepalen hoe we verder gaan.

Benieuwd wat we gaan doen met de uitkomsten? Bekijk dan onze visie.