Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Onze visie

De energie die we in Rolde en omgeving gebruiken heeft in 2050 geen negatieve impact op het klimaat en is CO2 neutraal.

Dat bereiken we door:
a. energie te besparen,
b. zelf energie duurzaam op te wekken en
c. slim met energie om te gaan.

We nemen als dorp het heft in eigen handen. We werken aan energie voor en door Rolde en doen dat samen met de bewoners. We willen dat iedereen mee kan doen.

Onze ambitie is om de CO2 uitstoot van ons energieverbruik in Rolde e.o.  zoveel als mogelijk  tot nul terug te brengen

Onze doelstellingen

  1. In 2050 verbruiken huishoudens en bedrijven door besparingsmaatregelen zoals isolatie en energiezuiniger apparaten minimaal 30 % minder energie dan nu. 
  2. We willen zoveel mogelijk, maar minimaal voor 50%, zelfvoorzienend zijn in onze energiebehoefte in 2050, onder andere door zon-op-dak. We doen dit op een manier die breed gedragen is en financieel aantrekkelijk voor de bewoners. 
  3. Reductie van de overige CO2 uitstoot gaat komen door onze energie zo efficiƫnt mogelijk toe te passen of door onze energie uit hernieuwbare regionale bronnen te betrekken.

Routekaart naar energieneutraal in 2050

Tot een energieneutraal Rolde komen kan op verschillende manieren. De eerste stap is altijd besparen: hoe minder energie we verbruiken, hoe minder er hoeft te worden opgewekt. Daarom besteden we veel aandacht aan isoleren. En ook verdere grote en kleine energiebesparende maatregelen zoals ledlampen, douchekoppen, zonnepanelen en (hybride) warmtepompen.